W Comfort Place Twoimi najbliższymi zaopiekują się najlepsi specjaliści, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem i ogromną wiedzą. Ciepli, troskliwi i oddani swoim podopiecznym.

OPIEKA LEKARSKA

Kierownikiem Domu Opieki i Rehabilitacji Comfort Place jest dr. Artur Danieluk - doświadczony specjalista z zakresu medycyny rodzinnej i geriatrii – bezpośrednio nadzoruje i monitoruje on pracę całego personelu medycznego ośrodka.

Do jego obowiązków należą :

 • wizyty lekarsko-pielęgniarskie,
 • zlecanie badań diagnostycznych, zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych,
 • ocena stanu chorego i jego potrzeb,
 • ocena stanu odżywienia pacjenta i ewentualne wdrażanie procedur żywieniowych,
 • przygotowywanie dokumentacji medycznej (historia choroby, zlecenia, skierowania, karta NRS2002 oceny stanu odżywienia), - codzienna analiza raportów pielęgniarskich.

W razie potrzeby przeprowadza konsultacje medyczne – neurologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne, psychiatryczne z doświadczonymi specjalistami, pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Osobą odpowiedzialą za opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą w ośrodku jest mgr Monika Kisielewska. Dzięki wcześniejszej pracy na szpitalnym oddziale intensywnej terapii jest osobą z bardzo dużym doświadczeniem, potrafiącą właściwie ocenić i monitorować stan zdrowia chorego.

Do obowiązków pielęgniarskich należy:

 • ocena stanu chorego, monitorowanie potrzeb zdrowotnych i przekazywanie informacji całemu personelowi medycznemu,
 • podawanie pacjentom środków leczniczych, iniekcji i kroplówek,
 • pobieranie krwi na badania laboratoryjne,
 • wymiana cewników
 • zmiana i kontrola opatrunków, - pielęgnacja odleżyn,
 • opieka nad pacjentami z gastrostomią, - sporządzanie raportów pielęgniarskich, - nadzorowanie pracy opiekunów medycznych. 

OPIEKUNOWIE MEDYCZNI

Zatrudnieni w naszym ośrodku opiekunowie medyczni są świetnie wyszkoleni, mają duże doświadczenie w opiece geriatrycznej, potrafią we właściwy sposób nawiązać kontakt i więź psychiczną z pacjentami.

Do obowiązków opiekunów medycznych należy:

 • monitorowanie i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych pacjenta, np. pomoc przy karmieniu, poruszaniu się,
 • pomoc przy zabiegach np. cewnikowaniu,
 • pomoc przy pielęgnacji ran, odleżyn i przy zmianie opatrunków,
 • zgłaszanie pielęgniarkom i lekarzowi wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanu zdrowia pensjonariuszy.