KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z OPIEKI POSZPITALNEJ?

Opieka poszpitalna to usługa, która pozwala na kontynuowanie leczenia pacjenta oraz zapewnienie mu należytej opieki po wyjściu ze szpitala. Najczęściej korzystają z niej seniorzy, których stan zdrowia lub samopoczucie wymaga rehabilitacji czy szczególnej uwagi. Taką usługę świadczyć mogą domy seniora i wtedy obejmuje ona zarówno wsparcie medyczne, jak i pomoc w codziennych czynnościach, takich jak karmienie, higiena czy poruszanie się.

W jakich przypadkach przyda się opieka poszpitalna?

Istnieje wiele sytuacji, które mogą skłonić do podjęcia decyzji o umieszczeniu seniora w domu opieki po pobycie w szpitalu:

  • Długotrwała rehabilitacja po przebyciu choroby czy operacji. Wtedy opieka fizjoterapeutów i lekarzy może przyczynić się do znacznej poprawy stanu seniora.
  • Brak możliwości sprawowania opieki przez rodzinę. Wtedy przyda się opieka medyczna oferowana przez dom seniora pod Lublinem. Zatrudnieni tam pracownicy mają odpowiednie przeszkolenie, by zajmować się ludźmi w starszym wieku.
  • Zapewnienie seniorowi bezpieczeństwa i komfortu, gdy stan jego zdrowia jest niestabilny i może ulec nagłemu pogorszeniu.

Korzyści z opieki poszpitalnej w domu seniora

W domu seniora pracują specjaliści, w tym lekarze, pielęgniarki oraz rehabilitanci, którzy zapewniają osobie starszej odpowiednią opiekę i leczenie, jeśli jest to potrzebne. Cała infrastruktura takiej placówki jest dostosowana do ludzi w podeszłym wieku mających problemy z poruszaniem się albo nawet jeżdżących na wózkach. Jest to również dobre rozwiązanie dla rodziny, która nie ma odpowiednich warunków czy czasu, by zajmować się osobą chorą po opuszczeniu szpitala. Bliscy mogą odetchnąć, jeśli wiedzą, że senior znajduje się pod specjalistyczną opieką i ktoś stale czuwa nad jego zdrowiem.